Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i zawsze postępujemy z nimi zgodnie z Rozporządzeniem z 27.04.16 oraz z odpowiednimi przepisami prawa. Naszym zadaniem jest umożliwienie Państwu kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych. Poniżej znajdą Państwo informację o tym w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jak dbamy o to by zawsze były bezpieczne i komu je udostępniamy.

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SAFEO Sara Łapszyńska z siedzibą na ul. Waleriana Łukasińskiego 110 w Szczecinie, e-mail: biuro@rodo-szczecin.pl.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE I NA JAKIEJ PODSTAWIE?

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych w celu:

  1. Wykonania umowy lub wykonania czynności przed zawarciem umowy np. wykonanie oferty na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. B RODO
  2. Nawiązania z Państwem kontaktu na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na podstawie art. 6 pkt.1 lit b RODO
  3. Realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora, w tym marketingu, na podstawie art. 6 lit. f RODO

Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. jeżeli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania danych, prosimy o kontakt z nami pod adresem biuro@rodo-szczecin.pl . Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez państwa zgody.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom , które zostały do tego upoważnione wedle przepisów prawa, oraz innym przedmiotom które zostały przez nas upoważnione do ich przetwarzania na podstawie umów powierzenia, takimi podmiotami mogą być przedsiębiorstwa świadczące usługi księgowe lub informatyczne.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres świadczenia usług oraz przez czas wskazany w przepisach prawa. Natomiast jeśli są to dane , które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wówczas do czasu obowiązywania Państwa zgody.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA ?

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:

  • Informacji, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, komu je przekazujemy i w jakim celu, jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania w tym zakresie prosimy o kontakt pod biuro@rodo-szczecin.pl
  • Dostępu do swoich danych i ich aktualizacji, zawsze , ale to zawsze mają Państwo pełne prawo do dostępu do swoich danych osobowych. Mogą Państwo prosić o ich edycje i aktualizacje.
  • Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych , proszę jednak pamiętać , że nie jest to bezwzględne prawo i istnieje możliwość odmowy usunięcie danych co do których istnieje podstawa do ich przetwarzania ( np. obowiązek prawny)
  • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
  • Wniesienia Skargi do Organu Nadzorczego
  • Cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie Państwa danych odbywało się na podstawie zgody
  • Przeniesienia danych.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania przez nas usługi.