Zarządzanie Zintegrowanymi Systemami na bazie norm ISO

  • Wdrożenie i nadzorowanie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz szkolenia

Wykonanie niezbędnej dokumentacji, audyt i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz przeprowadzenie szkoleń pracowniczych.

Dlaczego ISO 9001:2015?

Norma 9001:2015 to standard który stanowi fundamenty do wdrożenia innych branżowych norm. Wdrażana jest w organizacjach bez względu na ich wielkość czy zakres ich działalności.

Dzięki wdrożeniu normy poprawisz jakość swoich usług , co zwiększy zarówno zysk jak i satysfakcję klientów, ponadto poniesiesz konkurencyjność swojego przedsiębiorstwa na rynku i podniesiesz prestiż swojej firmy.

  • Wdrożenie i nadzorowanie systemu bezpieczeństwa i higieny pracy ISO 18 001:2004 i szkolenia

Wykonanie niezbędnej dokumentacji, audyt i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz przeprowadzenie szkoleń pracowniczych.

Dlaczego ISO 18001: 2004

Norma jest dowodem zgodności Twojego przedsiębiorstwa z regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. Dzięki wdrożeniu normy jesteś w stanie kontrolować zagrożenia występujące na stanowiskach pracy, zmniejszyć ilość wypadków przy pracy , przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności pracowników.

  • Doprowadzimy Państwa do oficjalnej certyfikacji,

Wykonamy audyt sprawdzający poziom wdrożenia systemu zarządzania, znajdziemy i skorygujemy błędy i poprowadzimy Państwa do skutecznej certyfikacji.

  • Przejmiemy funkcję Pełnomocnika

Posiadasz wdrożony i utrzymywany System Zarządzania, ale potrzebujesz Pełnomocnika? Chętnie podejmiemy  się nadzoru  Państwa procesów zarządzania i zapanujemy nad ich poprawnością.