Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kulturę bezpieczeństwa w zakładach buduje zoptymalizowany poziom zarządzania, opierający się na szkoleniach i nabywaniu wiedzy. Mimo to, wskazana problematyka wciąż nie należy do najważniejszych aspektów organizacyjnych firm produkcyjnych i usługowych. Staramy się to zmienić, przygotowując i prowadząc szkolenia BHP w Szczecinie i Stargardzie, dbając, by zagadnienia te stały się nieodłącznym elementem funkcjonowania organizacji.

Audyt BHP, stanowiący część kompleksowej oferty usług, umożliwia nam indywidualną ocenę stanu produktów i całych systemów pod kątem nowoczesnego zarządzania ich bezpieczeństwem. Braki dokumentacji technicznej, błędy w projektowaniu, brak badań środowiskowych, dostępności instrukcji ppoż czy niewłaściwa organizacja pracy to tylko część nieprawidłowości stwierdzanych podczas obsługi audytów i poruszanych w czasie szkoleń BHP.

Oferujemy usługi BHP, w zakres których wchodzi:

  • sporządzanie niezbędnej dokumentacji i kompleksowa obsługa całego postępowania powypadkowego, obejmująca również sporządzenie załączników do protokołu na podstawie wyjaśnień poszkodowanych i świadków,
  • przeprowadzanie kompleksowej oceny ryzyka zawodowego, celem stwierdzenia zagrożeń w środowisku pracy oraz określenia zadań koniecznych do podjęcia, by zminimalizować ich ryzyko,
  • reprezentowanie firm w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz służbami porządkowymi,
  • prowadzenie szkoleń i obsługa audytów, zarówno wstępnych, jak i okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • realizacja zadań zewnętrznej służby oraz pełnienie funkcji ich koordynatora.